Свържете се с нас!
087 600 6635

Меню
Меню

Политика за връщане

Връщане на стоки

Вашето право за връщане на стоки е гарантирано от Закона за защита на потребителя (ЗЗП). Съгласно чл. 50 на ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките или от датата на приемане на последната стока при много стоки в една поръчка, които се доставят отделно.

Правото за връщане може да упражните само ако са изпълнени условията на закона и стоките са съхранявани добросъвестно, не е нарушена целостта на оригиналната им опаковка и са във вида, в който са получени, в т. ч. с пълна комплектация, документация и ненарушени защитни стикери. В случай, че желаете да върнете закупени от Buyit.bg стоки изтеглете оттук приложения формуляр, попълнете и го изпратете на [email protected].

За повече информация се свържете с оператор от електронния магазин. Не по-късно от 14 дни от датата на заявлението за връщане е необходимо да изпратите обратно стоките или доказателство, че са изпратени.

Съгласно чл.54 ал.4 на ЗЗП имаме право да задържим плащането на дължимата Ви сума до получаването на стоките на указания във формуляра адрес.

Връщане на суми

Връщане на суми, платени с наложен платеж.

на фирми - по банкова сметка на фирмата направила поръчката

на физически лица - по банкова сметка на физическото лице, направило поръчката или при липса на такава с пощенски запис. Попълва се формуляр. Той трябва да съдържа трите имена по лична карта, лична банкова сметка, на която да бъде възстановена заплатената сума. При възстановяване с пощенски запис е необходимо трите имена по лична карта и пълен точен адрес : град, пощенски код, улица/блок, номер.

Връщане на суми, платени с банков превод или банкова карта.

Връщане на суми, получени чрез банков превод се извършва, чрез нареждане на обратна операция по сметката, от която е направено плащането.

Срокът за възстановяване на суми е до 14 дни от получаване на заявка за отказ от закупена на стока.

Съгласно чл.54 ал.4 на ЗЗП имаме право да задържим плащането на дължимата Ви сума до получаването на стоките на указания във формуляра адрес.

Сравнение на продукти